Fragment Het ‘weirde’ Witte Huis

Het geheim van George Bush…
En jij dacht dat George W. Bush ten oorlog trok tegen Saddam vanwege diens massavernietigings-wapens? Mis. En nee, met olie had het evenmin iets te maken. Op de schroothoop kan ook de wijd verspreide theorie dat zoon Bush met alle geweld het karwei wilde afmaken van zijn vader. Die had tenslotte een behoorlijke steek laten vallen door in 1991 niet meteen af te rekenen met aartsvijand Saddam, toen aan het eind van de eerste Golfoorlog de weg naar Bagdad vrij lag. Voor wie het echt wil weten volgt hier de ware reden achter de tweede Golfoorlog. Dat is, juist ja, een vliegende schotel. Althans, zo is te vernemen in een recent nummer van het Amerikaanse blad UFO Roundup. Op 16 december 1998, tijdens bombardementen op de Iraakse hoofdstad in het kader van Operation Desert Fox, was een UFO te zien op door CNN uitgezonden beelden. Op zich al vreemd, maar wacht, er komt nog meer. Bijna vier jaar later, op 6 december 2002, kreeg een radioprogramma in de VS een vreemd telefoontje. De beller, die niet zijn naam wilde noemen maar wel beweerde connecties te hebben in het Pentagon, zei dat eind ’98 een vliegende schotel was neergestort in Irak. Onder George Bush en de zijnen zou grote angst heersen over de kennis die Saddam uit het UFO-wrak kon halen en vandaar dat een invasie in Irak hoogste prioriteit zou hebben. Een invasie die in 2003 plaatsvond en, hoe dan ook, vooralsnog geen verstopte massavernietigingswapens aan het licht heeft gebracht. Maar zouden Amerikanen intussen wel stiekem de brokstukken van een vliegende schotel hebben geborgen…?

Jimmy Carter en de UFO
George Bush is niet de enige die iets heeft met UFO’s. Ook ex-president Jimmy Carter zag ze vliegen. Letterlijk. In 1973 gaf hij een toespraak voor de Lion’s Club in de stad Thomaston in Georgia. Toen hij na afloop met een groep van twintig toehoorders naar buiten ging, zag hij tot zijn niet geringe verbazing een vliegende schotel laag over een akkerveld voorbij scheren. Tijdens zijn verkiezingscampagne vertelde hij een journalist: “Het was het vreemdste dat ik ooit gezien heb. De UFO was groot, fel verlicht en veranderde van kleur. We keken er een kwartier lang perplex naar. Eén ding is zeker: ik zal nooit meer iemand uitlachen die beweert een vliegende schotel gezien te hebben!”

Het Spook van het Witte Huis
Nog meer vreemde toestanden rond Amerikaanse presidenten. Zo wil een hardnekkig gerucht dat het zou spoken in het Witte Huis. Verschillende voormalige presidenten, de Britse oud-premier Winston Churchill en zelfs onze eigen koningin Wilhelmina zijn er stellig van overtuigd de geest van niemand minder dan Abraham Lincoln te hebben zien rondwaren in de ambtswoning van de machtigste man ter wereld. Lincoln werd onder meer waargenomen door de echtgenote van president Coolidge. De first lady zweerde dat ze het silhouet van de beroemdste van alle presidenten door een raam had zien staren, in diens typisch peinzende pose. Het duurde niet lang voor haar onthulling werd beaamd door andere stafleden in het Witte Huis. De geest van de vermoorde president werd gezien in telkens dezelfde kamer en in dezelfde pose als mevrouw Coolidge had beschreven. Tussen 1932 en 1945 dook de verschijning het meest frequent op. Een van de getuigen daarvan was koningin Wilhelmina, gedurende een bezoek dat ze aan Washington bracht. Naar eigen uitspraken was ze ‘s avonds naar bed gegaan en had ineens een zacht kloppen op haar kamerdeur gehoord. Ze had die deur geopend en tot haar verbijstering de dode president voor zich zien staan. Hij had zijn hoed voor haar afgenomen, waarna hij even mysterieus weer was verdwenen. De ochtend na deze schokkende ervaring vertelde ze erover aan president Roosevelt, die niet vreemd opkeek. Een vriend van hem, Winston Churchill, had eveneens gezegd de geestverschijning gezien te hebben. Dat gold tevens voor Roosevelt’s eigen vrouw. Als we het mogen geloven, doolt Abraham Lincoln ook heden ten dage nog rond in het Witte Huis. Kennissen van de Kennedy’s zweren er in ieder geval bij dat ook John Kennedy zijn illustere voorganger bij gelegenheden buiten het graf gezien heeft.

Visioenen van moord
Wie was Lincoln eigenlijk, behalve zo’n beetje de Vader des Vaderlands voor de Amerikanen? Welaan, volgens vetrouwelingen was hij in elk geval een man die zelf geloofde in spoken. Daarnaast schijnt hij voorspellende dromen te hebben gehad over zijn eigen dood. Begin april 1865 vertelde hij een van zijn lijfwachten, een man genaamd W.H. Crook, dat hij een droom had gehad waarin hij in de ontvangsthal van het Witte Huis een met zwart kleed afgedekte doodskist had gezien. Hij had zich afgevraagd wie er in die kist lag en had – in de droom – doorgekregen: ‘De president.’ Een paar dagen sprak Lincoln Crook opnieuw aan en zei dat hij weer had gedroomd. Deze keer over een aanslag op zijn leven. Drie dagen later, in de ochtend van 14 april, had hij plots een visioen van een schip dat hem naar een onbekende bestemming droeg. En de avond van diezelfde dag bezocht Lincoln, zeer tegen de wens van Crook en andere leden van zijn staf in, het Ford’s Theater in Washington. Daar werd hij dodelijk getroffen door kogels uit het pistool van John Wilkes Booth.

Frappante feiten
De presidenten Lincoln en Kennedy werden beide vermoord. Maar ze hadden nog meer met elkaar gemeen. Abraham Lincoln was in 1860 tot president gekozen; Kennedy exact honderd jaar later. Hun opvolgers werden precies honderd jaar na elkaar geboren en hadden dezelfde achternamen: Andrew Johnson kwam in 1808 op de wereld. De vader van Lyndon Johnson bracht in 1908 een bezoek aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. De moordenaar van Lincoln, John Wilkes Booth, werd in 1839 geboren; de vermoedelijke dader van de moord op Kennedy, Lee Harvey Oswald, kwam – goed geraden – in 1939 op deze aarde.
Daarmee houden de gelijkenissen niet op. Opvallend is dat de presidenten ieder een zoon verloren tijdens hun verblijf in het Witte Huis. De moordenaars Booth en Oswald legden beide zelf het loodje, vóór ze terecht konden staan. En Lincoln werd om het leven gebracht in het Ford’s Theater, terwijl Kennedy aan zijn einde kwam in een Lincoln Convertible, gemaakt door autofabrikant Ford.

Voor de rest van het verhaal zul je toch het boek moeten lezen…

Share